torsdag 25 februari 2010

REPARERA BILEN!

Här har ni grabbarna som har förstått att motorstopp måste åtgärdas. Det har inte styrelsen för BRF Piskan Söder gjort. Nej, färden går vidare med havererad bil. Naturligtvis kommer man inte långt på den resan.

I går kväll hölls en extrastämman vars syfte var att legalisera styrelsen. Det lyckades man inte heller med, eftersom stämman var ogiltig.

Detta är läget:
1. Styrelsen är fortfarande olaglig. Det finns inget protokoll som styrker det påstådda valet 18 maj 2006. Inte heller närvarolista, kallelse, dagordning eller andra handlingar som styrker att valet ägt rum.

2. Stämman i går var ogiltig. Det är inget vi bara tycker eller påstår, utan ett juridiskt faktum. En icke vald styrelse kan inte utlysa en stämma, lika lite som du och jag kan göra det.
Endast ett 40-tal medlemmar hade brytt sig om att komma. Inte ens hälften av föreningens medlemmar.

3. De närvarande röstade JA till allt. Man bekräftade till och med 2006 års stämmas val av styrelse, fast stämman inte ägt rum. Det blev JA även till punkt 10, som ingen förstod innebörden av. Kallelsen har du här (eller under länken intill). Först vid mötets slut insåg vi att beslut fattats om att bilda ny förening. Nu spelar innebörden av besluten ingen roll eftersom de ändå är ogiltiga!

4. – Svenska Bostäder är med på upplägget, försäkrade ordförande. Det är inte sant. SvBo godtar att erbjudandet flyttas över till ny förening, men bara om det sker på ett korrekt sätt. Det är osannolikt att man accepterar att bara 40 procent fattar beslut om ny förening. Men framför allt kräver man att stämman är giltig. Det kommer man att kontrollera noggrant, har vi i dag fått försäkringar om. Alltså SvBo hade INTE godkänt upplägget.

5. BRF Piskan Söder har redan varit föremål för en diskussion i SvBos styrelse (11/2). Efter det som hände vid gårdagens stämma är det troligt att frågan tas upp även vid nästa bolagsstyrelsemöte. En majoritet av ledamöterna är starkt kritiska mot BRF-styrelsens agerande.

6. Vi skickar nu in stämningsansökan till tingsrätten. Kopia går till Svenska Bostäder, som INTE kommer att låta BRF Piskan Söder flytta över köperbjudandet till ny förening så länge föreningen är föremål för klagan i tingsrätten.

Slutligen – stämningen vid stämman var hätsk mot den enda person som uttryckte en avvikande åsikt. STOR BESVIKELSE!
Vid nästa stämma, som förhoppningsvis är giltig, hoppas vi att mötesordförande använder en mindre arrogant och respektlös ton mot dem som inte håller med på alla punkter. Sedan hoppas vi att man lagar bilen.

Lena Israelsson

fredag 19 februari 2010

AVBLÅS STÄMMAN!


Härmed får vi meddela att bostadsrättsföreningen Piskan Söder lever. I går trillade en gul lapp med information ner i brevlådan. Det var det första livstecknet sedan i december.

Fick vi då svar på våra frågor? NEJ, inte på en enda. Däremot fick vi veta att man ska hålla en extrastämma den 24 februari. Då ska man – inte helt oväntat – ägna sig åt föreningstvätt. Man vill legalisera den styrelse som 2006 valde sig själv. Att föreningen har ambitionen att bli legal är strålande. Precis vad vi efterlyst.

Men – och nu måste vi vara brutala – stämman är ogiltig! De beslut som ändå fattas där kommer i efterhand att förklaras ogiltiga av tingsrätten. Alla ni som tänker närvara vid mötet vid Münchenbryggeriet går dit i onödan.

Förklaringen är enkel: BRF Piskan kan inte styrka valet av styrelse. Alltså är styrelsen inte legal och inte heller behörig att utlysa en stämma.

Att BRF Piskan Söder påstår att det hölls en stämma 2006 och då genomfördes ett styrelseval är en lögn. Och även om stämman hade ägt rum är det ointressant, eftersom den inte är protokollförd. En stämma som inte protokollförts är i lagens mening ingen stämma. Det vet alla som läst och respekterar stadgar och gällande lagar.

För övrigt är det ömkligt att skylla borttappade papper på en styrelseledamot som flyttat (några hundra meter bort). Juridiskt sett har ALLA i en styrelse och inte minst revisorn ansvar. Eller hur?

Nej, BRF Piskan har ingen kunskap om eller respekt för sina medlemmar, för föreningsrätten eller gällande lagstiftning.

Och när vi ändå är inne på styrelseval. Styrelsen har periodvis bestått av ytterligare ett par personer, Eva Ringman och Kjell Askeland. Berätta gärna när, var och hur de valdes! Och framför allt – STYRK DET!

Kom på vårt spännande möte på söndag och diskutera den nu uppkomna situationen. Möt också Johan Johansson & Olof Fryklöf, båda kända motståndare mot ombildningarna (se kallelse nedan). De har massor av erfarenhet och kunskap. Läs till exempel deras senaste blogg om situationen på finansmarknaden http://raddalinjalen.blogspot.com/
Lena Israelsson
för Arbetsgruppen Rädda Hela Piskan


onsdag 17 februari 2010

STYRELSEN SOM VALDE SIG SJÄLV III

Kuckeliku! En tupplur är inte dumt. Men tillfället är fel valt. Vi snackar om en BRF-styrelse som är osynlig, vägrar att kommunicera, ja som inte givit ett livstecken ifrån sig sedan i december. Och som fortfarande har för avsikt att redan före sommaren köpa sju av kvarterets elva fastigheter.

Här har vi samlat alla obesvarade frågor som hopar sig, frågor som just nu ställs av var och varannan piska.

Till BRF Piskan Söder: Ta nu chansen och räta ut frågetecknen! Bevisa att ni är kompetenta nog att köpa och förvalta sju fastigheter i det här kvarteret.

Här är frågorna – vi väntar på svaren.

1. Vad blev resultatet av den enkät ni gjorde i december? Den som handlar om att bilda ny förening.
2. Vill ni fortfarande bilda en ny förening?
3, När kommer BRF Piskan Söder att få en korrekt vald styrelse?
4. Vad ingick egentligen i det pris ni fick från Svenska Bostäder, inkluderade det t ex tvättstuga, gemensamhetslokal, separation av värmesystem, vatten osv.
5. Hur har ni tänkt att gemensamhetshuset ska användas i framtiden?
7. Hur ska gården, som kommer att delas med Svenska Bostäder, skötas framöver?
8. Varför vägrar ni att låta medlemmarna ta del av medlemsförteckningen?
9. Finns det över huvud taget någon medlemsförteckning?

Nu på söndag kl 16 (se kallelse nedan) kommer äntligen Johan Johansson och Olof Fryklöf från kvarteret Linjalen. De har gjort sig kända som Stockholms mest hårdnackade motståndare mot ombildningar och berättar historien om vad som hände i deras kvarter. Kolla deras alltid lika heta blogg http://www.raddalinjalen.blogspot.com/.

Alla är välkomna till mötet - både ja- och nej-sägare – alla får lika goda mackor!

fredag 5 februari 2010

STYRELSEN SOM VALDE SIG SJÄLV II

Visst får man ha roligt i en styrelse! Men inte så till den milda grad att man glömmer sina medlemmar, stadgarna och lagstiftningen.

Förra inlägget handlade om att styrelsen för BRF Piskan Söder formellt sett inte existerar. Den kom till 2006 genom att ett gäng i kvarteret utsåg sig själva. Därefter agerade de och presenterade sig som styrelse för att till slut också underteckna intresseanmälan om köp. Det är olagligt och brottet rubriceras som ”osant intygande”. Bolagsverket, som registrerar bostadsrättsföreningar, har uppmanat oss att vända oss till tingsrätten.

Dessutom pekar allt på att styrelsen inte har någon medlemsförteckning. En sådan ska finnas, enligt Lag om ekonomisk förening och enligt Bostadsrättslagen. Den ska medlemmarna kunna ta del av. Men det är lättare sagt än gjort. En av föreningens medlemmar har under fem månaders tid försökt få ta del av den. Styrelsen har förhalat, hänvisat till konsulten Galären, som hänvisat till styrelsen, som hänvisat till Galären …

Nu är hög tid att ställa frågan: Varför vägrar BRF Piskan Söder föreningens medlemmar alla former av insyn? Och: Hur skulle framtiden i kvarteret se ut med en styrelse som vägrar att informera och kommunicera med sina medlemmar?

Vid Galärens informationsmöte i december utlovade konsulten att en medlemsstämma (föreningens första och enda på tio år) skulle hållas i mitten av januari. Det blev inget av med det, inte heller har vi sett någon kallelse. Frågan som nu allt oftare ställs i tvättstugan är denna: Finns över huvud taget BRF Piskan Söder kvar?

Den 11 februari har Svenska bostäder styrelsemöte. Då är i alla fall kvarteret Piskan på dagordningen. Det handlar om Galärens och BRF Piskans försök till föreningstvätt, alltså att bilda ny förening för att sopa den gamla illegala under mattan. Vi har försett alla ledamöter i bolagsstyrelsen med information och vi återkommer med rapport om vad som hände på mötet.

Men först är det Öppet hus - söndag 7 februari kl 18-20. Temat är resthyresgäster. vi får besök av två mycket intressanta personer, kolla inbjudan nedan. Alla är alltid välkomna! Dialog är hälsosamt.

Lena Israelsson